Кошки Девон Рекс питомника DevonShir

Кошка DevonShir Adele

DevonShir Adele

Кошка DevonShir Clotilda

DevonShir Clotilda

Кошка Elfe Feerique Julie

Elfe Feerique Julie

Кошка Curly Time Beatrice

Image

Кошка Curly Time Mursiya

Image

Кошка Elfe Feerique Wasilisa

Image

Кошка Elfe Feerique Neus

Image